Tuesday, July 9, 2013

Elementen. Sommarsöndag med Stina Wollter.

Lyssnade på sommarsöndag med Stina Wollter. Den berörde mig mycket. 
"Jord, luft, vatten och eld har för mig med själva existensen att göra. Varje element väcker olika saker inom mig, som t ex lyckan över att fylla lungorna och sjunga eller den svala känslan när jag kör ner händerna i fuktig jord. Det är ofta dom fyra elementen som formar och ackompanjerar tillvaron och jag vill gärna stöta och blöta detta med mina gäster och lyssnarna." Stina Wollter
Söndag 23 juni hälsar bibliotekarien Jenny Lindh på och berättar om sitt förhållande till elementen och deras plats i litteraturen. Och Sven Alex Trygg kommer också. Han läser helst inte om elementen alls utan föredrar att uppleva dom i direktkontakt med naturen.

Jenny Lindhs boktips på temat elementen:
Alla elementen på en och samma gång:
Gaston Bachelard: Eldens psykonanalys, Vattnet och drömmarna, Luften och drömmandet, Jorden och drömmerier om vila
Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren: Cirkeln-trilogin
Mons Kallentoft: Vattenänglar-serien (hittills endast en bok utkommen)
Eld:
Min Kamp, Karl Ove Knausgård
Vatten:
Händelser vid vatten, Kerstin Ekman
Luft:
Andlös, Mattias Ronge
Jord:
Högt bland Saarijärvis moar, Väinö Linna


No comments:

Post a Comment