Wednesday, March 12, 2014

Welcome to the new TED

"TED är en organisation som vill lyfta fram idéer som är värda att sprida. TED står före Teknologi, Entertainment (underhållning) och Design och bildades på 1980 talet av med representanter för dessa grenar. 
TED har årligen två konferenser dels en varje vår i Palm Springs och Long Beach och dels en sommarkonferens i Edinburgh. Till konferenserna inbjuds världens främsta tänkare och entreprenörer att ge sin livs föreläsning på 18 minuter eller mindre. 
TED talks är en del av TEDs verksamhet där mycket framträdande personer inom olika områden berättar om vad de idéer som har gjort dem så framträdande.
TED talks på video lanserades 2006 och framtill i dag har 300 miljoner personer tittat på olika videos."