Tuesday, November 19, 2013

Lola Baumgarten - intressant människa med miljötänk. Driver företaget Färgriket som säljer ekologisk målarfärg, oljefärg, träolja och produkter för ekologisk byggande och boende.

Monday, November 11, 2013