Thursday, March 8, 2012

Bekämpningsmedel

Det här är länk till lista med olika frukter och grönsaker, som har behandlats med bekämpningsmedel och vilka ska köpas ekologiska.

No comments:

Post a Comment